CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU XANH ĐXBĐ.08 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-12
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU XANH ĐXBĐ.08 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Trương Thị Thuận, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Đỗ Thị Xuân Thùy, Đường Minh Mạnh, Phan Trần Việt
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and selection of mungbean variety ĐXBĐ.08 for the South Central Coastal region and West Highlands in Vietnam

Author
Truong Thi Thuan, Ho Huy Cuong, Mac Khanh Trang, Do Thi Xuan Thuy, Duong Minh Manh, Phan Tran Viet
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2015 đến 2022 nhằm chọn tạo giống đậu xanh mới ngắn ngày, chín tập trung, năng suất cao và kháng bệnh khảm vàng. Kết quả chọn tạo được giống đậu xanh ĐXBĐ.08 từ dòng lai của tổ hợp (NM94 × KPS2). Giống ĐXBĐ.08 có thời gian sinh trưởng 75 - 80 ngày; năng suất đạt 2,03 - 2,26 tấn/ha; mức độ chín tập trung cao với năng suất đợt 1 đạt trên 67%; không nhiễm bệnh khảm vàng - MYMD (điểm 1); hàm lượng protein trong hạt của giống ĐXBĐ.08 đạt 21,0%. Giống ĐXBĐ.08 thích hợp để sản xuất trên chân đất phù sa chủ động nước tưới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và đất bazan không chủ động nước tưới ở vùng Tây Nguyên.

Abstract

The study was conducted from 2015 to 2022 to breed and select new mungbean varieties with short growth duration, concentrated ripening, high yield and resistance to yellow mosaic virus. Mungbean variety ĐXBĐ.08 was selected from lines of crossing combination (NM94 × KPS2). The mungbean variety ĐXBĐ.08 had a growth duration of 75 - 80 days; grain yield from 2.03 - 2.26 tons/ha; high concentrated ripening with the yield of the first harvesting over 67%; not infected with yellow mosaic disease - MYMD (score 1); the protein content reached 21.0%. The mungbean variety ĐXBĐ.08 is suitable for production on alluvial soils with active irrigation in the South Central Coastal region and on basalt soil without irrigation in the West Highlands.

Từ khoá / Keywords

Đậu xanh
chọn tạo
kháng bệnh khảm vàng
Mungbean
breeding
selection
resistance to yellow mosaic virus