• CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN NGÔ LAI THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI CẦN THƠ

CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN NGÔ LAI THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI CẦN THƠ

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN NGÔ LAI THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI CẦN THƠ

Tên tác giả
Trịnh Quang Khương , Lê Ngọc Phương, Phạm Ngọc Hài, Nguyễn Ngọc Nam, Trần Thị Kiều Trang , Trương Vĩnh Hải, Trịnh Khắc Quang
Category
Monthly Journal
Title

Improving yield and profit of hybrid maize on inefficient rice growing land in Cantho

Author
Trinh Quang Khuong, Le Ngoc Phuong, Pham Ngoc Hai, Nguyen Ngoc Nam, Tran Thi Kieu Trang, Truong Vinh Hai, Trinh Khac Quang
Tóm tắt

Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu trong đó có cây ngô lai và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, tiết kiệm nước tưới. Để thực hiện chính sách này, cần thiết trồng những giống ngô lai mới, thực hiện mô hình gói kỹ thuật tiên tiến dựa trên quản lý dinh dưỡng và mật độ cây ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ trong năm 2016. Khi so sánh nông dân trồng ngô với trồng lúa trong vụ Xuân Hè 2016 đã gia tăng được 7,117 triệu đồng/ha, trong khi đó ở 40 ha mô hình trồng ngô đã gia tăng lới nhuận là 9,228 triệu đồng/ha so với trồng lúa.

Abstract

The conversion of inefficient rice growing land into land growing high-value cash crops such as maize and fish farming land has helped farmers improve their earnings and save irrigation water. New hybrid maize varieties and advanced cultivation package on nutrient management and planting density were applied and demonstrated for implementation of above policy, in Phong Dien district, Can Tho city in 2016. The profit of maize growing increased in 7.117 million VND ha-1 in comparision with rice growing by farmer practices while increased in 9.228 million VND ha-1 by applying new technical measures in 40 ha of demonstration pilot.

Từ khoá / Keywords

tiềm năng năng suất
sản xuất ngô
đất lúa kém hiệu quả
kỹ thuật nông dân
Potential yield
Grain yield
corn production
farmer practices