CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CANH TÁC LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CANH TÁC LÚA

Tên tác giả
Bùi Chúc Ly, Nguyễn Hồng Tín, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Kim Thoa
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords