• ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ VÀ SỐ DẢNH CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA NẾP TÀI

ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ VÀ SỐ DẢNH CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA NẾP TÀI

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ VÀ SỐ DẢNH CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA NẾP TÀI

Tên tác giả
Nguyễn Văn Chinh, Lê Khải Hoàn, Phạm Thị Xuyên, Lưu Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Chuyên, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Phúc Chung
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords