• ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS ĐẾN HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY HÀNH LÁ (ALLIUM FISTULOSUM L.) TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐÊ

ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS ĐẾN HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY HÀNH LÁ (ALLIUM FISTULOSUM L.) TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐÊ

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS ĐẾN HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY HÀNH LÁ (ALLIUM FISTULOSUM L.) TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐÊ

Tên tác giả
Lê Thị Mỹ Thu, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Huỳnh Minh Anh, Nguyễn Quốc Khương
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords