• ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI CÀNH, LOẠI GIÁ THỂ VÀ CHẾ PHẨM KÍCH THÍCH RA RỄ ĐỐI VỚI NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CỦA CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ TẠI NINH THUẬN

ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI CÀNH, LOẠI GIÁ THỂ VÀ CHẾ PHẨM KÍCH THÍCH RA RỄ ĐỐI VỚI NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CỦA CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
65-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI CÀNH, LOẠI GIÁ THỂ VÀ CHẾ PHẨM KÍCH THÍCH RA RỄ ĐỐI VỚI NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CỦA CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Phan Công Kiên, Trần Thị Thảo , Phạm Thị Diệp , Vũ Thị Dung, Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Liên
Category
Monthly Journal
Title

Effect of cuttings age, substrate and rooting stimulator on vegetative propagation of Polyscias fruticosa in Ninh Thuan province

Author
Phan Cong Kien, Tran Thi Thao, Pham Thi Diep, Vu Thi Dung, Nguyen Van Son, Tran Thi Lien
Tóm tắt

Hai thí nghiệm được tiến hành tại vườn ươm có mái che trong khu thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố nhằm xác định tuổi hom cành giâm, giá thể và chế phẩm kích thích ra rễ đến thời gian sinh trưởng, khả năng ra rễ, nảy chồi và chất lượng cây giống đinh lăng lá nhỏ giai đoạn xuất vườn. Kết quả cho thấy, trong điều kiện nhân giống vô tính cây đinh lăng lá nhỏ tại Ninh Thuận nên sử dụng hom tuổi cành bánh tẻ hoặc già. Sử dụng chế phẩm Super Root (nồng độ 15 - 20 ml/lít nước; thời gian ngâm từ 2 - 3 giờ) trên giá thể 50% đất phù sa + 50% trấu hun sẽ giúp rút ngắn thời gian xuất vườn, nâng cao tỷ lệ và chất lượng cây giống giai đoạn xuất vườn; chiều cao thân chồi cao (12,3 cm); đường kính thân chồi lớn (5,7 dm), số lá (4,3 lá); tỷ lệ xuất vườn (80,0%) và thời gian xuất vườn (79,7 ngày).

Abstract

Effect of cuttings age, substrate and rooting stimulator on root growth of plant growth and seedling quality of propagated Polyscias fruticosa was investigated. Two experiments were conducted at the Nha Ho Research Institute for Cotton and Agriculture Development. The results showed that it was better to use mature or old cuttings fro propagation. In addition, using Super Roots (0.4% concentration, 2 - 3 hours soaking) on 50% alluvial soil + 50% rice husk obtained the highest shoot height (142.3 cm), stem diameter (0.57 cm), number of leaves/plant (4.3); rate of nursery output (80.0%) and time of nursery output (79.7 days) for Polyscias fruticosa stem cutting.

Từ khoá / Keywords

Polyscias fruticosa
nhân giống
tuổi cành
giá thể
Polyscias fruticosa
Propagation
cuttings age
substrate