• ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN, LIỀU LƯỢNG DINH DƯỠNG KHOÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DỪA LẤY DẦU TẠI BÌNH ĐỊNH

ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN, LIỀU LƯỢNG DINH DƯỠNG KHOÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DỪA LẤY DẦU TẠI BÌNH ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
56-61
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN, LIỀU LƯỢNG DINH DƯỠNG KHOÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DỪA LẤY DẦU TẠI BÌNH ĐỊNH

Tên tác giả
Nguyễn Tấn Hưng
Category
Monthly Journal
Title

Effects of ingredients, mineral nutrition doses on yield, quality of oil coconut in Binh Dinh

Author
Nguyen Tan Hung
Tóm tắt

Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của lượng phân bón đa lượng, trung lượng, vi lượng đến năng suất và chất lượng của vườn dừa lấy dầu giai đoạn kinh doanh được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2019 tại Bình Định. Kết quả cho thấy, mức phân bón: 4,8 kg NPK + 0,36 kgSA + 0,496 kg NaCl + 0,00023 kg Bo cho năng suất, chất lượng cao nhất đối với cây dừa lấy dầu trong thời kỳ kinh doanh, cụ thể: năng suất cao hơn 31,9 quả/cây, hàm lượng dầu cao hơn 11,1 % so với đối chứng tại Hoài Nhơn và năng suất cao hơn 28,1 quả/cây, hàm lượng dầu cao hơn 12,9 % so với đối chứng tại Phù Mỹ.

Abstract

The experiment to determine effect of ingredients, mineral nutrition doses on yield, quality of oil coconut at harvesting stage was conducted during 2018 to 2019 in Binh Dinh province. The result showed that the oil coconut had the highest yield and quality at harvesting stage in both two studied sites when applied the fertilizer doses of 4.8 kg NPK + 0.36 kg SA + 0.496 kg NaCl + 0.23 g Bo, combined with irrigating. The yield was 31.9 fruits/tree and the oil content was 11.1% in Hoai Nhon district and 28.1 fruits/tree and 12.9% in Phu My district higher than the control, respectively.

Từ khoá / Keywords

Dừa lấy dầu
dinh dưỡng khoáng
Bình Định
Oil oconut
mineral nutrition
Binh Dinh