• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LƯỢNG PHÂN BÓN KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT HẠT NGƯU BÀNG (Arctium lappa L.) TẠI SA PA - LÀO CAI

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LƯỢNG PHÂN BÓN KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT HẠT NGƯU BÀNG (Arctium lappa L.) TẠI SA PA - LÀO CAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
53-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LƯỢNG PHÂN BÓN KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT HẠT NGƯU BÀNG (Arctium lappa L.) TẠI SA PA - LÀO CAI

Tên tác giả
Chu Thị Thúy Nga, Nguyễn Hải Văn, Đào Thu Huế, Phạm Ngọc Khánh, Dương Thị Nguyên
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords