• ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA MỚI BĐR79 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ ĐĂK LẮK

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA MỚI BĐR79 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ ĐĂK LẮK

Xem các bài khác
Số trang của bài
45-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA MỚI BĐR79 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ ĐĂK LẮK

Tên tác giả
Hồ Sĩ Công, Hồ Huy Cường, Phạm Văn Nhân, Tạ Thị Huy Phú, Nguyễn Hòa Hân, Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Như Thoa, Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords