• ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH ƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC

ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH ƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Xem các bài khác
Số trang của bài
89-96
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH ƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Tên tác giả
Trần Nguyễn Duy Khoa, Châu Tài Tảo, Cao Mỹ Án, Nguyễn Hoàng Phú
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords