• ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L23 TRONG VỤ THU TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L23 TRONG VỤ THU TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-29
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L23 TRONG VỤ THU TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả
Trần Anh Tuấn, Phạm Thị Xuân, Vũ Ngọc Thắng
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords