Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

          Ngày 26/1/2024, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc VAAS, lãnh đạo các Ban chức năng, Lãnh đạo các Viện, Trung tâm trực thuộc VAAS; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VAAS, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Khoa học, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc; các đồng chí nguyên Lãnh đạo VAAS và Lãnh đạo các đơn vị nghỉ chế độ trong năm 2023. Một số đơn vị trực thuộc VAAS tham dự theo hình thức trực tuyến.

Image removed.

Toàn cảnh Hội nghị

GS.TS.Phạm Văn Toản - Phó Giám đốc Viện đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2023. Trong năm 2023, các đơn vị đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị. Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ cuả các đơn vi trong và ngoài Bộ, sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức trong toàn hệ thống, VAAS đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức, cán bộ, hành chính quản trị, XDCB đã thực hiện bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ, chính sách của cán bộ viên chức; VAAS đã tiếp nhận 1.876 văn bản đến,phát hành hơn 889 quyết định và 1.192 công văn; Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng” với tổng mức đầu tư 530 tỷ đồng với 15/15 Dự án thành phần (DATP) đã được phê duyệt, các DATP đã và đang thực hiện…

Công tác Khoa học và Hợp tác Quốc tế, toàn hệ thống VAAS đã thực hiện 560 nhiệm vụ - Cấp Quốc Gia: 80 nhiệm vụ (01 nhiệm vụ thuộc chương trình KH&CN xây dựng Nông thôn mới; 02 nhiệm vụ SPQG; 06 nhiệm vụ nghị định thư; 71 nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia khác) với tổng kinh phí 70,135 tỷ đồng. Cấp Bộ: 157 nhiệm vụ (84 đề tài KHCN cấp Bộ; 19 dự án SXTN; 30 đề tài tiềm năng; 24 dự án khuyến nông trung ương) với tổng kinh phí: 119,078 tỷ đồng. Hợp tác quốc tế: 35 nhiệm vụ với tổng kinh phí 17,505 tỷ đồng. Cấp tỉnh: 173 nhiệm vụ với tổng kinh phí 58,664 tỷ đồng. 115 nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn ngoài. các đơn vị trực thuộc VAAS đã công nhận lưu hành 12 giống và tự công bố lưu hành 48 giống cây trồng, bảo hộ 01 giống và đang làm hồ sơ bảo hộ cho 04 giống.

Về công tác tài chính, VAAS đã tiến hành quyết toán ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc và tổng hợp quyết toán trình Bộ Nông nghiệp & PTNT và đã được Bộ phê duyệt. 

Công tác thông tin và đào tạo: VAAS đã xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng thuộc 5 chuyên ngành đào tạo của VAAS;. tổ chức 12 Hội đồng xét điều kiện và Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở và 18 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, đã xét công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 14 NCS hoàn thành chương trình đào tạo. Tổ chức xét tuyển, giao đề tài luận án cho 19 NCS khóa 2023. Hiện tại, Viện quản lý 62 NCS trong đó có 2 NCS của VAAS đang thực hiện luận án tại Viện nghiên cứu RIKEN Nhật Bản theo dự án HTQT của Viện.. Xuất bản 9 số Tạp chí KH&CN Nông nghiệp Việt Nam tổng số 149 bài. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên đã đăng tải được 67 bài báo trên các tạp chí quốc tế và 151 bài báo đăng trên các tạp chí VAAS và tạp chí chuyên ngành trong nước khác. Duy trì, vận hành hoạt động thông tin, tuyên truyền và khai thác thư viện, website phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo

Về phương hướng hoạt động năm 2024, VAAS tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cấp hiệu quả hoạt động của VAAS. Triển khai tốt các nhiệm vụ KHCN các cấp, nhiệm vụ liên Viện phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện công tác đào tạo SĐH, xuất bản tạp chí theo kế hoạch được Giám đốc Viện phê duyệt; Hoàn thiện và tổ chức vận hành hệ thống website, kết nối hoạt động mạng lưới cung cấp thông tin trong toàn VAAS phục vụ công tác quản lý, điều hành của Viện. Thống nhất hoạt động tài chính của các đơn vị trong VAAS theo quy trình chung, vận hành linh hoạt chế độ quản lí, chi tiêu tài chính…

Image removed.

GS.TS.Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc Viện đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2023

Tại hội nghị tổng kết, Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn đã trao Huân chương lao động hạng II cho Th.S. Nguyễn Trường Sơn, Trưởng ban Tài chính, kế toán; PGS.TS. Đặng Văn Đông - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả; Huân chương lao động hạng III cho TS. Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả. Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền Nam; trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Viện nghiên cứu Ngô và cờ thi đua của Bộ cho 5 tập thể: Viện Thổ Nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Nghiên cứu Bông và phát triển Nông nghiệp Nha Hố, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền Nam.

Kết thúc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các đơn vị thành viên đã tham dự buổi tổng kết và có những ý kiến phát biểu đóng góp cho nội dung báo cáo, đặc biệt là định hướng hoạt động trọng tâm, giải pháp phát triển của Viện trong năm 2024 để VAAS hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Trong cuộc họp Hội đồng Viện trưởng vào buổi sáng cùng ngày, Lãnh đạo VAAS và Lãnh đạo các đơn vị cũng đã thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển và đã thống nhất xác định mục tiêu nâng cao chất lượng nghiên cứu là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, theo đó các đơn vị cần tập trung việc xây dựng, cải thiện hệ thống nhà kính, nhà lưới, nâng cấp các cơ sở nghiên cứu...Thông qua buổi họp Hội đồng Viện trưởng, các đơn vị đã cùng thống nhất cao về một số qui định chung quản lý nghiên cứu khoa học, cách thức quản lí sản phẩm khoa học một cách tốt nhất và đồng bộ để tạo ra những công trình nghiên cứu, sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

Image removed.

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Image removed.

 

Image removed.

 

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan