Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Thị Huệ Hương

Ngày 24/1/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Công nghệ sinh học (mã số: 9420201) cho nghiên cứu sinh (NCS)Trần Thị Huệ Hương – với đề tài luận án Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống bí đỏ (Cucurbita spp.) có hàm lượng chất khô cao”, Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS.Lã Tuấn Nghĩa.

 Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

 Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, kết quả đề tài luận án của nghiên cứu sinh có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học, số liệu được xử lý thống kê bằng các phần mềm chuyên dụng, vì vậy các nhận xét và kết luận của luận án đáng tin cậy, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, đa dạng di truyền của tập đoàn 132 mẫu giống bí đỏ, phục vụ công tác bảo tồn và khai thác nguồn gen bí đỏ Việt Nam. Xác định được 14 mẫu giống bí đỏ có triển vọng về năng suất (> 15 tấn/ha), hàm lượng chất khô cao (> 6,0%); (ii) Đã chỉ ra tập đoàn bí đỏ của Việt Nam rất đa dạng về di truyền, kết quả phân tích 48 chỉ thị SSR với 132 mu giống bí đỏ cho hệ số PIC trung bình là 0,42, hệ số tương đồng di truyền giữa các cặp mẫu giống dao động từ 0,64-0,92. Xác định được 10 alen đặc trưng nhận dạng chính xác 10 mẫu giống phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo giống; (iii) Xác định được 01 tổ hợp lai có ưu thế lai cao, xây dựng được bản đồ liên kết di truyền của 69 chỉ thị SSR; xác định được 2 QTL liên kết với hàm lượng chất khô là QCK1 QCK4, phát hiện 2 chỉ thị CMTpl33 và CMTm236 liên kết với QTL hàm lượng chất khô với khoảng cách tương ứng là 3,2cM và 4,7cM phục vụ công tác chọn tạo giống bí đỏ có hàm lượng chất khô cao.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (6/6 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS.Trần Thị Huệ Hương.

 PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS.Trần Thị Huệ Hương chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

Image removed.

 

Image removed.

NCS.Trần Thị Huệ Hương

Image removed.

NCS và Hội đồng đánh giá

Tin liên quan