Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Xuân

Ngày 17/1/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Khoa học cây trồng (mã số: 9.62.01.10) cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thị Xuân – với đề tài luận án Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật nâng cao khả năng chịu ngập cho đậu tương vụ Đông tại Hà Nội, Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS.Trần Thị Trường và TS.Trần Danh Sửu.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận:  Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, kết quả đề tài luận án của nghiên cứu sinh có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học, là tài liệu tham khảo dùng trong giảng dạy, tập huấn, chỉ đạo sản xuất, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm:(i) Đã tuyển chọn được 3 giống đậu tương (ĐT32, ĐT35 và ĐT26) sinh trưởng phát triển tốt, năng suất thực thu cao trong điều kiện ngập (ở Mỹ Đức là 2,07; 1,98 và 2,11 tấn/ha; ở Phúc Thọ là 2,24; 2,35 và 2,29 tấn/ha, tương ứng). (ii) Xác định được các biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống đậu tương ĐT32 ở vụ Đông trên đất ướt sau lúa mùa ở Hà Nội: Thời vụ gieo trồng thích hợp từ 15 - 29/9; mật độ gieo 40 - 45 cây/m2; lượng phân bón cho 1 ha là 30 - 40 kg N : 60 - 80 kg K2O : 60 - 80 kg P2O5.(iii) Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng chế phẩm G3 và bón phân qua lá dạng nano làm tăng đáng kể năng suất và hiệu quả kinh tế của giống đậu tương ĐT32 (năng suất tăng 26,7 - 28,25%; lãi thuần tăng 49,81 - 55,33% so với đối chứng). (iv) Xử lý hạt giống bằng chế phẩm G3 và bón phân qua lá dạng nano, đồng thời giảm mức phân đa lượng 10% và 30% thì năng suất và hiệu quả kinh tế của giống đậu tương ĐT32 vẫn đạt cao (năng suất đạt 2,63 - 2,73 tấn/ha, lãi thuần tăng 44,16 - 51,42% so với đối chứng).

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS.Phạm Thị Xuân.

 PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Phạm Thị Xuân chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

 

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ 

Image removed.

Quang cảnh Lễ bảo vệ

Image removed.

NCS. Phạm Thị Xuân

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan