Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Thủy

Ngày 26/1/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng (mã số: 9.62.01.11) cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thanh Thủy – với đề tài luận án “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai đạt năng suất cao, chịu rét phù hợp với điều kiện sản xuất ở Đồng bằng Sông Hồng ”, Người hướng dẫn khoa học là GS.TSKH. Trần Đình Long.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, kết quả đề tài luận án của nghiên cứu sinh có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học, đưa ra các thông tin khoa học về các dòng ngô chín sớm, chịu rét phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Hồng, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Xác định được 30 dòng ưu tú phù hợp với tiêu chí ngắn và trung ngày, chịu rét, năng suất cao. Và được phân thành 4 nhóm chính và 1 dòng đơn lẻ (dòng T5). (ii) Chọn được 11 dòng, gồm: C352, C16, C431, C838, C769, C608, C801, C855, C628, C783, C252 có KNKHC cao về năng suất, đặc biệt 2 dòng C431 và C769 còn có phương sai KNKHR cao, phục vụ cho chương trình chọn tạo giống ngô ngắn ngày, chịu rét. (iii)Chọn được 12 THL lai triển vọng, phân tích khả năng thích ứng và độ ổn định đã xác định được tổ hợp C431 x B67CT (VN158) có TGST 115 - 126 ngày, năng suất đạt 7,19 tấn/ha, cao hơn có ý nghĩa 3 giống đối chứng ở mức tin cậy 95% về tính ổn định khả năng chịu rét, có thể bổ sung vào bộ giống cho các vùng trồng ngô phía Bắc nói chung đặc biệt trong vụ ngô Đông ĐBSH.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Phạm Thanh Thủy.

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, GĐ Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Phạm Thanh Thủy chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự giúp đỡ tạo điều kiện và ủng hộ của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ

Image removed.

NCS. Phạm Thanh Thủy

Image removed.

 

Image removed.

NCS và Hội đồng

Tin liên quan