Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trịnh Đức Toàn

Ngày 2/3/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Khoa học cây trồng (mã số: 9 62 01 10) cho nghiên cứu sinh (NCS) Trịnh Đức Toàn - với đề tài luận án “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ngô trên đất dốc vùng Bắc Trung Bộ”, Người hướng dẫn khoa học là TS. Lương Văn Vàng và PGS.TS Hồ Quang Đức.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Xác định được giống ngô CS71 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất thuận trên đất dốc Nghệ An và Thanh Hóa, năng suất cao (6,03 - 6,21 tấn/ha tại Nghệ An và 6,35 - 6,47 tấn/ha tại Thanh Hóa) và ổn định trong vụ Xuân; (ii) Xây dựng được giải pháp pháp kỹ thuật canh tác thích hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất cho giống ngô CS71 trên đất dốc tại Nghệ An và Thanh Hóa: Thời vụ gieo trồng từ 20/01 - 27/01 hàng năm; Mật độ trồng 6,5 - 7,5 vạn cây/ha, phân bón: 180N + 80P2O5 + 100K2O; Ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu: cày bừa đất, rạch hàng và tách hạt ngô; Sử dụng thuốc có hoạt chất: Acetochlor, Nicosulfuron để phòng trừ cỏ dại, thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate phòng trừ sâu đục thân và thuốc có hoạt chất Difenoconazole và Propiconazole để phòng trừ bệnh hại trên cây ngô.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Trịnh Đức Toàn.

PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Trịnh Đức Toàn chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

Image removed.

 

Image removed.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong Hội đồng

Image removed.

 

Tin liên quan