Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Thu

Ngày 14/11/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Khoa học đất (mã số: 962 01 03) cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Minh Thu - với đề tài luận án “Nghiên cứu xác định các yếu tố hạn chế về đất đối với cây rau cải bắp trên vùng sản xuất rau chính tại tỉnh Lào Cai”, Người hướng dẫn khoa học là PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ và PGS. TS Trần Minh Tiến.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án cung cấp dữ liệu khoa học về các yếu tố hạn chế trong đất, dinh dưỡng đất đối với năng suất cây cải bắp tại thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và một số biện pháp khắc phục làm tiền đề phục vụ cho việc nghiên cứu sâu rộng hơn tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Xác định được các yếu tố hạn chế (YTHC) về đất và dinh dưỡng cho cây cải bắp tại thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nói riêng và vùng miền núi phía Bắc Việt Nam nói chung; (ii) Khẳng định B là YTHC đối với cây cải bắp tại vùng nghiên cứu; (iii) Xác định được lượng vôi, đạm và lân thích hợp bón cho cây cải bắp tại vùng nghiên cứu; (iv) Xác định được sự thừa/thiếu của 12 nguyên tố dinh dưỡng (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Mn, Fe, Cu, Zn và Mo) thông qua phân tích lá cây cải bắp.

 Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS.Trần Thị Minh Thu.

GS.TS.Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS.Trần Thị Minh Thu chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự giúp đỡ tạo điều kiện và ủng hộ của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ

Image removed.

 

Image removed.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng GS.TS.Phạm Văn Toản - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Image removed.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong hội đồng

Image removed.

 

Tin liên quan