Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Duy Cường

           Ngày 27/12/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành ngành Công nghệ Sinh học (mã số: 94 20 201) cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Duy Cường - với đề tài luận án “Nghiên cứu họ gen mã hoá nhân tố phiên mã TCP trong điều kiện bất thuận phi sinh học ở cây đậu Cicer arietinum”. Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS Trần Đăng Khánh.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1) Kết quả của luận án cho thấy nhóm TF TCP là một trong những nhóm TF có nhiều gen đáp ứng với điều kiện ngoại cảnh bất lợi trên cây đậu gà. Trong đó gen CaTCP07 là một gen ứng viên tiềm năng đáp ứng mạnh mẽ trong điều kiện mất nước và ABA. (2) Kết quả cũng đã xác định được xác thành viên cụ thể của nhóm TF TCP trên cây đậu gà. Đây là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về nhóm TF CaTCP tại Việt Nam. Điều này mở ra hướng mới trong việc ứng dụng các kỹ thuật di truyền nhằm tạo ra các cây trồng chuyển gen chứa các gen CaTCPs tiềm năng để tăng tính chống chịu của cây trồng, từ đó nâng cao năng suất sản lượng.

 Hội đồng đã nhất trí cao (6/6 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Trần Duy Cường.

PGS.TS  Đào Thế Anh, Phó giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Trần Duy Cường chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

 

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

Image removed.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Image removed.

PGS.TS  Đào Thế Anh thay mặt cơ sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS

Image removed.

 

Image removed.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong hội đồng, thầy hướng dẫn và cơ sở đào tạo

Tin liên quan