Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhài

        Ngày 24/10/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành ngành Di truyền và chọn giống cây trồng (mã số: 9620111) cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Nhài - với đề tài luận án “Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử chọn tạo giống kháng bệnh đạo ôn trên nền di truyền của giống lúa BC15”, Người hướng dẫn khoa học là  TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy và PGS.TS. Lê Hùng Lĩnh.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1) Phân lập, đánh giá độc tính và định danh 135 nòi đạo ôn từ 28 tỉnh phía Bắc Việt Nam;  xác định được bộ 24 nòi nấm đại diện cho các tỉnh phía Bắc phục vụ cho công tác chọn tạo giống và phát hiện nguồn gen lúa kháng bệnh đạo ôn ở Việt Nam. (2) Đã xác định được 6 gen kháng hiệu quả với bệnh đạo ôn tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam và tích hợp thành công hai gen kháng Pi9(t) và Pik-h vào giống lúa BC15. (3) Đã chọn tạo được dòng thuần BC15.4.2 mang hai gen kháng bệnh đạo ôn Pik-h và Pi9(t), biểu hiện tính kháng bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông (điểm 0-1), tốt hơn rõ rệt so với giống gốc BC15 trên đồng ruộng. Năng suất thực thu của dòng BC15.4.2 trong vụ Xuân 2020 đạt 7,5 tấn/ha, cao hơn rõ rệt so với giống lúa BC15 bị nhiễm đạo ôn. Dòng BC15.4.2 có hàm lượng amyloze 16,32% tương đương giống đối chứng BC15 (15,91%), cơm trắng (điểm 5), mềm dẻo (điểm 3,6) và có mùi cơm, vị ngon được đánh giá điểm 3,2 tương đương với giống đối chứng BC15.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Nguyễn Thị Nhài.

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Nguyễn Thị Nhài chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

Image removed.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Image removed.

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn thay mặt có sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS

Image removed.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong Hội đồng, thầy cô hướng dẫn, cơ sở đào tạo

Tin liên quan