Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Mẫn Hồng Phước

          Ngày 6/9/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành ngành Công nghệ sinh học (mã số: 94 20 201) cho nghiên cứu sinh (NCS) Mẫn Hồng Phước - với đề tài luận án “Nghiên cứu sản xuất vắc-xin bất hoạt phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú (Epinephelus spp.)”, Người hướng dẫn khoa học là  PGS.TS Phạm Thị Tâm và PGS.TS. Đồng Văn Quyền.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Luận án đã phân lập và tuyển chọn được chủng vi rút TB05 làm chủng giống gốc, có độc lực cao trên tế bào (10-6,8 TCID50/mL), trên cá (10 -7,5 LD50/mL), có độ thuần khiết, an toàn và ổn định về mặt di truyền sau 10 đời cấy chuyển.(ii) Nghiên cứu thành công vắc-xin bất hoạt phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú với các thông số tối ưu bao gồm: Điều kiện nuôi cấy tế bào (môi trường L-15+10% FBS, pH: 7,0-7,4); điều kiện gây nhiễm vi rút vào tế bào GS01 với liều gây nhiễm 0,01 cho hiệu giá vi rút cao nhất tại thời điểm 5 ngày sau nhân nuôi; hóa chất β-propiolactone nồng độ 0,1% được lựa chọn để bất hoạt vi rút; vắc xin bán thành phẩm được phối trộn với nhôm hydroxit với liều kháng nguyên tối thiểu là 10-6TCID50/mL.(iii) Luận án đã thử nghiệm sản xuất được vắc-xin bất hoạt keo phèn bằng chủng vi rút TB05 phân lập tại tỉnh Thái Bình. Vắc xin được đánh giá về tính ổn định, vô trùng,  an toàn 100%, tỉ lệ bảo hộ đạt 75,8% sau 3 tháng sử dụng bằng đường ngâm.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Mẫn Hồng Phước.

PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Mẫn Hồng Phước chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

Image removed.

Toàn cảnh lễ bảo vệ

Image removed.

NCS tặng hoa cơ sở đào tạo

Image removed.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong hội đồng, Thầy cô hướng dẫn, Cơ sở đào tạo 

Tin liên quan