Đại hội Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp Khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

          Ngày 17/3/2023, Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm tổng kết đánh giá phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu Ban Chấp hành, các chức danh nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Image removed.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (đứng giữa), chụp ảnh lưu niệm với đại biểu

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đồng chí Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp. Các đại biểu khách mời gồm: CĐCS Viện Nghiên cứu Ngô, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Di truyền Nông nghiệp, Trung tâm Tài nguyên thực vật, Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương và toàn thể đoàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp.

Image removed.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp có 09 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 107 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò chức năng của công đoàn, Công đoàn Viện đã hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị viên chức hàng năm và tổ chức thành công các hoạt động phong trào. Đại hội đã đánh giá BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp nhiệm kỳ 2017-2023 đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Tuy nhiên, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động, đồng thời phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Image removed.

Đ/c Trần Văn Thể, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả công tác khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2023; kế hoạch công tác khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội III và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2023. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo,….

Image removed.

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Viện, Đồng chí Mai Văn Trịnh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đánh giá cao các kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Viện thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tăng cường các hoạt động phong trào, nâng cao trí lực cho người lao động.  

Image removed.

Đ/c Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy Viện Môi trường Nông nghiệp

phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 có đủ năng lực, nhiệt tình để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và phương hướng nhiệm kỳ mới của Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp và bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Image removed.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch CĐ VAAS và Đ/c Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy Viện MTNN trao tặng giấy khen, quà lưu niệm cho các đồng chí Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2017 – 2023

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS, đồng chí Mai Văn Trịnh, bí thư Đảng ủy, Viện trưởng định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua nghị quyết đại hội với 10 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Image removed.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Trần Văn Thể, Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Chủ tịch Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2023 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với những kết quả đạt được trong 15 năm qua, đoàn viên công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động sáng tạo, đoàn kết, thích ứng trong tình hình mới, phát huy yếu tố con người để tạo ra động lực mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được, góp phần xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp và tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển bền vững.

 

 

Tin liên quan