Số/Ký hiệu: 818/QĐ-KHNN-TCHC Ngày ban hành: 26/10/2020
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Quyết định
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật