Số/Ký hiệu: 643/QĐ-KHNN-TTĐT Ngày ban hành: 29/09/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Quyết định
Ban hành Quy định hoạt động của Ban biên tập và Mạng lưới cộng tác viên trang thông tin điện tử (website) Viện KHNN Việt Nam