Số/Ký hiệu: 713/KH-KHNN-TCHC Ngày ban hành: 23/08/2021
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Kế hoạch làm việc trong thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội