Phân hữu cơ sinh học PB 05

Theo Thông tư số 62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

Thành phần: hữu cơ (OM): 25,2%, axit humic: 3,2%,  đạm (N): 3,2%, lân (P2O5): 0,8%, kali (K2O): 0,7%.

Độ ẩm: 20%.

Công dụng: bón lót và bón thúc cho các loại cây trồng.

Image removed.

 

Tin liên quan