Phân hữu cơ - khoáng CP

Theo Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”; Quyết định số 0551/QĐCN-IQC-PB, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC về việc Cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm.

Thành phần: hữu cơ, các nguyên tố đa lượng.

TT

Tên loại phân bón

Hàm lượng các chất

HC, %

N, %

P2O5 hh

K2O hh

1

CP2

15

2

4

2

2

CP3

15

8

4

3

3

CP4

15

4

3

5

Công dụng: tăng năng suất cây trồng 10-20%, tăng chất lượng nông sản; cải tạo đất và không gây ô nhiễm môi trường; tiết kiệm 30% phân đạm, phân kali,  không cần bón phân lân và phân chuồng.

Image removed.

 

Tin liên quan