Phân bón đa lượng, vi lượng Thế kỷ KOM

Phân bón Thế kỷ KOM  được sản xuất theo tiêu chuẩn công bố: TCCS: 03/2011/NCĐTN.

Phân bón Thế kỷ KOM là sản phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa phát triển trên nền công nghệ của O.E.I. Fertilizer INC., Hoa Kỳ.

Thành phần: NPK: 9-3-6 + TE (Zn, Cu, Mn, B, Mo).

Công dụng: Sản phẩm đã được ứng dụng bón cho các loại cây trồng: cà phê, cao su, hồ tiêu… ở Tây Nguyên, giúp tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan