Chế phẩm pheromone

Sử dụng để theo dõi và phòng trừ sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh và sâu keo da láng... phá hại trên nhiều loại cây trồng như: rau thập tự, hành, đậu, lạc, hoa... giảm lượng thuốc hoá học, giảm chi phí sản xuất, không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, thiên địch và môi trường, đáp ứng sản xuất rau quả an toàn, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Chi tiết liên hệ: Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04 3752 0849 / 3838 7097; Fax: 04 8363 563

E-mail: bio-nipp@hn.vnn.vn.

Tin liên quan