Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Vũ Hoài Sâm

Ngày 4/4/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Công nghệ Sinh học (mã số: 94 20 201) cho nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Hoài Sâm - với đề tài luận án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CRISPR/Cas9 chỉnh sửa promoter OsSWEET14 nhằm nâng cáo tính kháng bệnh bạc lá ở giống lúa Bắc thơm 7”, Người hướng dẫn khoa học là GS.TS Phạm Xuân Hội.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, bài bản, có độ tin cậy cao; kết quả thu được có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn cao trong công tác chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Đã xây dựng và tối ưu được quy trình chuyển  gen vào phôi non của giống lúa BT7 thông qua Agrobacterium tumefaciens. Quy trình tái sinh đạt hiệu suất 21,97%. Quy trình chuyển gen đạt hiệu suất chuyển gen 20,68%; (ii) Đã thu thập và đánh giá khả năng lây nhiễm của 20 chủng VXO đối với giống lúa BT7. Đã thiết kế thành công hệ thống vector chuyển gen mang cấu trúc biểu hiện phức hệ CRISPR/Cas9 chỉnh sửa promoter SW14-BT. Đã tạo được chủng A. tumefaciens tái tổ hợp mang vector biểu hiện phức hệ CRISPR/Cas9 gây đột biến gen SW14-BT; (iii) Đã tạo ra 8 dòng lúa BT7 đã được chỉnh sửa gen bằng quy trình chuyển gen tối ưu, mang đột biến promoter của gen SW14-BT dạng đồng hợp (thêm/mất Nu) tại vị trí EBE AvrXa7. Các dòng lúa này không chứa cấu trúc T-DNA trong hệ gen, đã được khẳng định bằng PCR và giải trình tự promoter của gen SW14-BT; (iv) Đã sàng lọc và lựa chọn được hai dòng lúa BT7 chỉnh sửa gen SW14-BT có đặc điểm nông sinh học hầu như không thay đổi so với đối chứng không đột biến và thể hiện tính kháng hoàn toàn chủng VXO-11.

 Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Vũ Hoài Sâm.

PGS.TS.Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Vũ Hoài Sâm chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự giúp đỡ tạo điều kiện và ủng hộ của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ

Image removed.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Image removed.

NCS. Vũ Hoài Sâm trình bày luận án

Image removed.

NCS. Vũ Hoài Sâm chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong hội đồng

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan