Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Tống Văn Hải

Ngày 9/3/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Công nghệ Sinh học (mã số: 94 20 201) cho nghiên cứu sinh (NCS) Tống Văn Hải - với đề tài luận án “Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống cà chua kháng bệnh xoăn vàng lá và bệnh mốc sương ở miền Bắc Việt Nam”, Người hướng dẫn khoa học là GS.TS Phan Hữu Tôn.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, bài bản, có độ tin cậy cao; kết quả thu được có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Thông qua đánh giá nguồn gen từ 230 mẫu giống cà chua, đã chọn được 13 mẫu giống có kiểu hình đẹp, cho năng suất cao trên 2,0 kg/ cây làm nguồn vật liệu cho lai tạo giống mới. (ii) Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA phát hiện các dòng cà chua mang gen kháng bệnh xoăn vàng lá và bệnh mốc sương từ tập đoàn 230 mẫu giống cà chua. Đã xác định  được 11 mẫu giống mang gen Ty1, 5 mẫu giống mang gen Ty2, 8 mẫu giống mang gen Ty3, 4 mẫu giống mang gen Ty4, 6 mẫu giống mang gen ty5, 11 mẫu giống mang gen Ph2 và 17 mẫu giống mang gen Ph3. Trong đó có 02 mẫu giống AVRDC139 và AVRDC140 mang đồng thời hai gen kháng bệnh xoăn lá và bệnh mốc sương  Ty và Ph. (iii) Thông qua lây nhiễm nhân tạo đã xác định được 02 gen kháng hữu hiệu với các nguồn bệnh xoăn vàng lá của miền Bắc Việt Nam là Ty1 và Ty3 và gen kháng Ph2 và Ph3  kháng tốt với bệnh mốc sương, trong đó  gen Ph3 kháng tốt hơn Ph2. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để chọn tạo giống cà chua kháng hai bệnh nêu trên. (iv) Đã lai 13 mẫu giống tốt về năng suất, chất lượng với các mẫu giống mang gen kháng bệnh xoăn vàng lá Ty1 và Ty3 và gen kháng bệnh mốc sương Ph2 và Ph3. Đã sử chỉ thị phân tử (MAS) để chọn lọc các cá thể mang gen kháng bệnh. (v) Đã đánh giá, khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sinh thái và đã chọn được 3 dòng cà chua cho năng suất cao, kháng bệnh xoăn vàng lá và bệnh mốc sương. Các dòng ưu tú TP130 mang gen Ty1, TP135 mang gen Ty3 và P7 mang gen kháng Ph3 cho năng suất ổn định và đạt năng suất trên 50 tấn/ha trong vụ Xuân hè, trên 60 tấn/ha trong vụ Đông. Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn cao.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Tống Văn Hải.

GS.TS.Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Tống Văn Hải chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

Image removed.

 

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan