Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Chinh

Ngày 25/5/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Khoa học cây trồng (mã số: 9.62.01.10) cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Chinh – với đề tài luận án “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phát triển sản xuất ngô xuân trên đất ruộng bậc thang một vụ tỉnh Yên Bái”, Người hướng dẫn khoa học là PGS. TS Lê Quốc Thanh và TS Lưu Ngọc Quyến.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là công trình nghiên cứu đồng bộ về xác định giống và các biện pháp kỹ thuật cho ngô Xuân trên đất ruộng bậc thang một vụ tại Yên Bái. Kết quả của luận án là các dẫn liệu khoa học có giá trị cho việc bố trí gieo trồng cây ngô Xuân trên đất ruộng bậc thang một vụ tỉnh Yên Bái và vùng miền núi phía Bắc Việt Nam., trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Đánh giá được những thông tin cơ bản về điều kiện đất đai, khí hậu, thực trạng canh tác của người dân trên đất  ruộng bậc thang của Yên Bái, đây là nhưng thông tin quan trọng xây dựng thí nghiệm nghiên cứu của đề tài. (ii) Xác định thời vụ bằng mô hình hoá (PYE) chọn khung thời vụ gieo phù hợp cho các độ cao khác nhau so với mực nước biển, độ cao dưới 400m gieo từ 30/1 đến 1/3, độ cao 400 – 600m gieo từ 10/2 đến 1/3, độ cao 800 m ở Mù Căng Chải gieo từ 10/2 đến 20/2. Xây dựng 3 tiêu chí cho xác định khung thời vụ phù hợp là tránh rét đầu vụ thành công trên 80%, cho thu hoạch trước 30/6 và cho năng suất 70% năng suất tối đa, đây là điểm mới trong nghiên cứu của NCS. (iii) Kết quả nghiên cứu đã chọn và giới thiệu cho sản xuất một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống ngô lai LVN17 trên đất ruộng bậc thang tại tỉnh Yên Bái: đối với ngô lấy hạt là: thời vụ gieo trồng từ 10/2 – 20/2, công thức phân bón 10 tấn phân chuồng + 150 kg N + 120 kg P2O5  + 90 kg K2O/ha + làm đất tối thiểu và che phủ 5 tấn vật liệu hữu cơ/ha; đối với ngô lấy sinh khối là: mật độ 7,7 vạn cây/ha kết hợp công thức phân bón 10 tấn phân chuồng + 180 kg N + 90 kg P2O5  + 90 kg K2O/ha.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Nguyễn Văn Chinh.

PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Nguyễn Văn Chinh chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự giúp đỡ tạo điều kiện và ủng hộ của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ

Image removed.

 

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan