Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Dương

Ngày 24/11/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Bảo vệ thực vật (mã số: 9620112) cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Nam Dương – với đề tài luận án “Nghiên cứu bệnh do nấm Phytophthora spp. gây hại trên cây ăn quả có múi và biện pháp phòng chống theo hướng sinh học tại Cao Bằng”, Người hướng dẫn khoa học là TS. Hà Minh Thanh và TS. Đặng Vũ Thị Thanh.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Đề tài luận án cung cấp dẫn liệu khoa học về bệnh thối rễ, chảy gôm hại cây có múi do nấm Phytophthora spp. gây ra, đặc điểm phát sinh, phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh và biện pháp phòng trừ bệnh tại Cao Bằng; xác định được một số loài vi sinh vật có ích và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống bệnh do nấm Phytophthora spp. gây ra trên cây có múi phù hợp với điều kiện của tỉnh Cao Bằng; Các giải pháp kỹ thuật trong Luận án sẽ giúp tỉnh Cao Bằng xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền, tập huấn cho nông dân để có đủ kiến thức, kinh nghiệm quản lý hiệu quả bệnh hại, góp phần giảm thiểu thiệt hại do nấm Phytophthora spp. gây ra, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững cây ăn quả có múi, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm:  (i) Cung cấp dẫn liệu khoa học 3 loài nấm Phytophthora palmivora, P. nicotianae và P. citrophthora là tác nhân gây bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây ăn quả có múi tại Cao Bằng và bổ sung thêm nấm Phytophthora palmivora vào danh sách các loài nấm hại cây ăn quả có múi ở các tỉnh miền núi phía Bắc. (ii) Tuyển chọn được hai loài vi khuẩn là Bacillus amyloliquefaciens, B. methylotrophicus và 1 loài xạ khuẩn Streptomyces misionensis có khả năng ức chế cao với Phytophthora và ứng dụng chúng trong quản lý bệnh do Pythophthora hại cây ăn quả có múi tại Cao Bằng.

Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Nguyễn Nam Dương.

 GS.TS.Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Nguyễn Nam Dương chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

Image removed.

NCS. Nguyễn Nam Dương trình bày báo cáo

Image removed.

 

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan