Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Doãn Thị Hương Giang

Ngày 23/11/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng (mã số: 96 20 111) cho nghiên cứu sinh (NCS) Doãn Thị Hương Giang – với đề tài luận án “Nghiên cứu cải tiến tính chịu ngập của giống lúa AS996 bằng chỉ thị phân tử”, Người hướng dẫn khoa học là GS.TS Lê Huy Hàm và PGS.TS Lưu Minh Cúc.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Đề tài luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, bài bản, có độ tin cậy cao; kết quả thu được có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn trong công tác chọn tạo giống lúa chịu ngập, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi vào việc cải tiến giống lúa để nâng cao khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi sinh học và phi sinh học của các giống lúa đang sản xuất đại trà,  trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Chọn được giống lúa IR64-Sub1 thích hợp nhất làm giống cho gen chịu ngập và giống AS996 là giống nhận gen chịu ngập. (ii) Đã xác định được 71/400 chỉ thị đa hình giữa hai giống lúa IR64-Sub1 và AS996. Các chỉ thị phân tử này được sử dụng để phân tích nền di truyền của các cá thể con lai so với giống cần cải tiến, trong số đó, chỉ thị ART5 và SC3 dùng để sàng lọc sự có mặt của gen chịu ngập Sub1, các chỉ thị còn lại để sàng lọc nền di truyền của giống nhận gen qua các thế hệ. (iii) Đã chọn được dòng BC3F1 số 56 mang gen chịu ngập Sub1 và mang tới 98,9% nền gen của giống nhận gen (AS996) (trong số các chỉ thị được khảo sát) và để phát triển thế hệ quần thể trong các bước chọn giống tiếp theo. (iv) Đã chọn được giống lúa AS996-Sub1 (hay OM351) mang gen chịu ngập Sub1, đạt tới  98,9% nền di truyền của giống AS996, có tính chịu ngập tương đương với giống cho gen kháng IR64-Sub1. (v) Kết quả đánh giá giống OM351 ngoài sản xuất của tác giả tại các tỉnh đại diện cho vùng sinh thái phía Nam đã cho thấy, trong điều kiện bình thường, giống OM351 vẫn giữ được các đặc điểm nông sinh học, năng suất tương đương giống đối chứng AS996. Đặc biệt giống OM351 do mang locut gen chịu ngập Sub1 nên có năng suất cao hơn đến 3,6 tấn/ha trong điều kiện ngập so với giống gốc ban đầu là AS996Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả.

Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Doãn Thị Hương Giang.

 PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Doãn Thị Hương Giang chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

Image removed.

 

Image removed.

 

Image removed.

 

Tin liên quan