Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Đỗ Việt Tiệp

Ngày 23/10/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng (mã số: 9620111) cho nghiên cứu sinh (NCS) Đỗ Việt Tiệp - với đề tài luận án “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai có năng suất, chất lượng phù hợp với sản xuất ở Sơn La”, Người hướng dẫn khoa học là TS. Vương Huy Minh và TS. Nguyễn Quang Tin.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1) Xác định được 9 dòng có năng suất cao, chất lượng tốt và KNKH cao về năng suất là: H665, H245, H411, H71, H70, H386, H20, H35 và H60 bổ sung vào nguồn vật liệu ưu tú phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai cho vùng khó khăn. (2) Đã chọn tạo được giống ngô lai VN116 (H665 x H60) có năng suất cao, chịu hạn và nhiễm nhẹ bệnh hại bệnh đốm lá và mốc hồng; phù hợp với điều kiện canh tác ngô nhờ nước trời của Sơn La và các tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện tương tự. Giống đã được công nhận lưu hành cho các tỉnh phía Bắc theo quyết định số: 331/QĐ-TT-CLT, ngày 02/11/2022 của Bộ NN và PTNT.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Đỗ Việt Tiệp

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Đỗ Việt Tiệp chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

Image removed.

Toàn cảnh lễ bảo vệ

Image removed.

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo tặng hoa NCS

Image removed.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng với thầy cô trong Hội đồng, Thầy cô hướng dẫn, Cơ sở đào tạo

Tin liên quan