• XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI THÍCH HỢP CHO GIỐNG NHO KHÔNG HẠT NH04-61 TẠI NINH THUẬN

XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI THÍCH HỢP CHO GIỐNG NHO KHÔNG HẠT NH04-61 TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI THÍCH HỢP CHO GIỐNG NHO KHÔNG HẠT NH04-61 TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Phan Văn Tiêu, Đỗ Tỵ, Phan Công Kiên, Phạm Văn Phước, Võ Minh Thư, Nguyễn Thị Liễu
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords