XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ SẤY BƠM NHIỆT TRONG SẢN XUẤT HẠT TIÊU XANH

Xem các bài khác
Số trang của bài
102-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ SẤY BƠM NHIỆT TRONG SẢN XUẤT HẠT TIÊU XANH

Tên tác giả
Phạm Văn Thao , Phan Thanh Bình , Võ Thị Thùy Dung , Trương Minh Hằng , Trần Thị Thắm Hà, Nguyễn Thị Kim Oanh
Category
Monthly Journal
Title

Study on determination of heat pump drying regime for manufacturing green peppercorn

Author
Pham Van Thao, Phan Thanh Binh, Vo Thi Thuy Dung, Truong Minh Hang, Tran Thi Tham Ha, Nguyen Thi Kim Oanh
Tóm tắt

Sấy bơm nhiệt là một trong những phương pháp sấy đang được áp dụng để sấy nhiều loại nông sản thực phẩm với ưu điểm là có thể giữ được màu sắc của sản phẩm sau khi sấy. Bốn chế độ sấy bơm nhiệt ở các mức nhiệt độ 200 C, 250 C, 300 C và 350 C được thử nghiệm trên 2 loại nguyên liệu là tiêu hạt và tiêu gié. Nội dung nghiên cứu bao gồm xác định ảnh hưởng của các chế độ sấy tới tốc độ giảm ẩm của hạt tiêu, màu sắc hạt và chất lượng sản phẩm hạt tiêu xanh sau khi sấy. Kết quả nghiên cứu đã xác định được chế độ sấy bơm nhiệt để sản xuất hạt tiêu xanh là: Nhiệt độ sấy 300 C, ẩm độ không khí 40%, tốc độ gió 3 m/s, thời gian sấy khoảng 40 giờ thì cho sản phẩm hạt tiêu xanh có tỉ lệ hạt giữ màu cao nhất, tỉ lệ hạt bị màu đen thấp nhất. Hương vị và chất lượng sản phẩm của hạt tiêu xanh có mùi vị cay nồng, hương thơm đặc trưng của tiêu xanh và sản phẩm hạt tiêu sạch, đẹp.

Abstract

Heat pump drying is one of the drying methods that has been applied on drying of many agricultural products in order to keep the natural color of the green pepper berries during processing. Four heat pump drying regimes at four different temperatures, including 200 C, 250 C, 300 C and 350 C, were tested on both fresh green pepper berries and fresh green pepper spikes. The study also involved on evaluating the effect of the heat pump drying regimes on the moisture reduction of peppercorn, color and quality of green peppercorn after drying. The results identified the best heat pump drying regimes for manufacturing green peppercorn as: drying temperature was 300 C, relative humidity was 40%, wind speed was 3 mps, drying time was about 40 hours. This drying regimes produced the highest percentage of green peppercorn and olive peppercorn, but the lowest percentage of black peppercorn. The flavour and the quality of dried green peppercorn products were best for spicy with specific aroma and attracting appearance.

Từ khoá / Keywords

Chế biến tiêu
tiêu xanh
sấy bơm nhiệt
chế độ sấy hạt tiêu
Pepper processing
green peppercorn
heat pump drying
pepper drying