• THIẾT KẾ VECTOR CHỈNH SỬA GEN IPA1 LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG J02

THIẾT KẾ VECTOR CHỈNH SỬA GEN IPA1 LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG J02

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THIẾT KẾ VECTOR CHỈNH SỬA GEN IPA1 LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG J02

Tên tác giả
Phùng Thị Thu Hương, Phạm Thu Hằng, Cao Lệ Quyên, Phạm Xuân Hội, Nguyễn Duy Phương
Category
Monthly Journal
Title

Designing a T-DNA for editting IPA1 gene related to yield trait of J02 rice variety

Author
Phung Thi Thu Huong, Pham Thu Hang, Cao Le Quyen, Pham Xuan Hoi, Nguyen Duy Phuong
Tóm tắt

Với mục đích tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về cải tiến năng suất của giống lúa J02 chất lượng cao, công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc phân lập, giải trình tự vùng mã hóa exon III của IPA1-J02 liên quan đến các tính trạng năng suất ở giống lúa J02, thiết kế trình tự crRNA chỉnh sửa IPA1-J02 và thiết kế T-DNA mang cấu trúc biểu hiện sgRNA chỉnh sửa IPA1-J02. Kết quả đã đưa được cấu trúc biểu hiện sgRNA mang 2 trình tự crRNA nhận biết 2 vị trí khác nhau trên exon III của IPA1-J02 vào vector nhị phân pCas9. Vector pCas9/gRNA-IPA1 đã được kiểm tra bằng phương pháp PCR và cắt enzyme giới hạn để phục vụ nghiên cứu tăng năng suất cho giống lúa chất lượng cao J02 bằng công nghệ chỉnh sửa hệ gen.

Abstract

With the aim of further improving the yield of high quality rice variety J02, the study focused on the isolation and sequencing of the exon III region of IPA1-J02 related to traits for yield in rice variety J02, design crRNA sequences for modification of IPA1-J02 and design T-DNA containing sgRNA expression structure for modification of IPA1-J02. The results showed that sgRNA expression constructs carrying two crRNA sequences recognizing two different positions on exon III of IPA1-J02 was inserted into binary vector pCas9. Binary vector pCas9/gRNA-IPA1 was tested by PCR and restriction for future use of generating the yield-improved high-quality J02 rice variety using gene editing technology.

Từ khoá / Keywords

Chỉnh sửa gen
năng suất
CRISPR/CAS9
IPA1
đột biến
Gene editing
yield
CRISPR/CAS9
IPA1
mutation