• TẠO CÁC DÒNG LAI TỬ LA LAN (Sinningia speciose) BẰNG NUÔI CẤY IN VITRO LÁT CẮT BẦU NHỤY

TẠO CÁC DÒNG LAI TỬ LA LAN (Sinningia speciose) BẰNG NUÔI CẤY IN VITRO LÁT CẮT BẦU NHỤY

Xem các bài khác
Số trang của bài
108-112
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TẠO CÁC DÒNG LAI TỬ LA LAN (Sinningia speciose) BẰNG NUÔI CẤY IN VITRO LÁT CẮT BẦU NHỤY

Tên tác giả
Nguyễn Phương Lan, Đỗ Thị Kim Trang Trần Bảo Trâm, Phan Xuân Bình Minh
Category
Monthly Journal
Title

Creating hybrid lines of Sinningia speciosa by ovary slice culture technique

Author
Nguyen Phuong Lan, Do Thi Kim Trang Tran Bao Tram, Phan Xuan Binh Minh
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tạo ra các dòng lai Tử la lan có hình thái hoa khác biệt so với cây bố mẹ để chủ động về nguồn giống đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước. Phương pháp tạo các dòng lai Tử la lan được nghiên cứu từ 3 giống là hoa kép đỏ (S1), kép tím (S2) làm cây mẹ, đơn trắng (S3) cây bố. Trong phép lai S1 ˟ S3 có 7/30 mẫu có phôi, còn phép lai S2 ˟ S3 có 3/30 mẫu có phôi. Các mẫu này được thu hái sau 7, 14 và 21 ngày để tiến hành nuôi cấy in vitro lát cắt bầu nhụy. Kết quả cho thấy mẫu có số phôi nảy mầm cao nhất là mẫu của phép lai S1 ˟ S3 sau 14 ngày thụ phấn, tỉ lệ phôi nảy mầm là 29/200. Với phép lai S2 ˟ S3 ở tất cả các mẫu thí nghiệm đều không thấy sự nảy mầm của phôi sau 2 tháng nuôi cấy. Các cây lai được hình thành từ phương pháp này có khả năng sinh trưởng tốt, có các đặc điểm hình thái hoa là sự pha trộn giữa bố và mẹ.

Abstract

The research was carried out with the aim of creating hybrid lines of Sinningia speciosa with different flower morphology compared to the parent plants for available seedling sources meeting the development requirement in the country. Sinningia speciosa hybridization method was studied on 3 varieties: double, red flower (S1) and purple flower (S2) as female parent plants; single, white flower (S3) as male parent plants. In the S1 ˟ S3 and S2 ˟ S3 hybridization, 7/30 and 3/30 sample with embryos were obtained respectively. These samples were collected after 7, 14 and 21 days for in vitro cultivation of ovary slides. The results showed that the samples with the highest number of germinated embryos were obtained from the S1 ˟ S3 hybridization after 14 days of pollination; the rate of germination was 29/200. After 2 months of culture, there was no embryo germination of all experimental samples from S2 ˟ S3 hybridization. The hybrids formed from this method grew well and had flowers similar to both parents.

Từ khoá / Keywords

Tử la lan
dòng lai
lát cắt bầu nhụy
nuôi cấy in vitro
Sinningia speciose
hybrid lines
ovary slide
in vitro culture