QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA THƯỢC DƯỢC TRỒNG CHẬU TDL-03

Xem các bài khác
Số trang của bài
67-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA THƯỢC DƯỢC TRỒNG CHẬU TDL-03

Tên tác giả
Ngô Hồng Bình, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Thùy, Nguyễn Thiên Lương, Trịnh Khắc Quang, Đặng Văn Đông, Nguyễn Thị Thanh Thảo và ctv.
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords