QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG MÍA K88-92

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-86
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG MÍA K88-92

Tên tác giả
Đoàn Lệ Thủy, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Thị Bạch Mai, Lê Thị Thường, Hà Đình Tuấn, Nguyễn Cương Quyết, Võ Mạnh Hùng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Thị Hà
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords