QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA GIỐNG LÚA PC26

Xem các bài khác
Số trang của bài
14-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA GIỐNG LÚA PC26

Tên tác giả
Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Nguyễn Trọng Khanh, Phạm Văn Tính, Nguyễn Thị Miền, Vũ Thị Nhường, Đoàn Văn Thành và ctv.
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords