QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA CẠN LC93-4

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-21
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA CẠN LC93-4

Tên tác giả
Đinh Văn Thành, Lê Văn Thuyết, Nguyễn Như Cường, Lại Tiến Dũng, Nguyễn Thị Dương, Lê Tuấn Tú, Phan Thị Bích Thu, Vũ Thị Chại
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords