QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA AN26-1

Xem các bài khác
Số trang của bài
21-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA AN26-1

Tên tác giả
Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Trần Vũ Thị Bích Kiều
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords