QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐIỀU ĐDH102-293

Xem các bài khác
Số trang của bài
78-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐIỀU ĐDH102-293

Tên tác giả
Hồ Huy Cường, Tạ Minh Sơn, Phan Thanh Hải,Tạ Minh Trường, Hoàng Vinh, Lê Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thái Thịnh, Trần Văn Quốc
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords