• PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM MỐC XANH GÂY BỆNH TRÊN NẤM LINH CHI

PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM MỐC XANH GÂY BỆNH TRÊN NẤM LINH CHI

Xem các bài khác
Số trang của bài
86-91
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM MỐC XANH GÂY BỆNH TRÊN NẤM LINH CHI

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Cảnh , Nguyễn Thị Diệu Hương, Trần Đông Anh
Category
Monthly Journal
Title

Identification and characterization of a green mold causing disease in Lingzhi mushroom

Author
Nguyen Xuan Canh, Nguyen Thi Dieu Huong, Tran Dong Anh
Tóm tắt

Mốc xanh được biết đến là một trong những tác nhân gây trên nấm linh chi (Ganoderma lucidum) ở cả giai đoạn ươm sợi cũng như trên các phần khác nhau của quả thể. Từ 40 mẫu nấm linh chi bị nhiễm bệnh đã phân lập được 6 chủng nấm mốc xanh trong đó chủng LC1 có khả năng nhiễm bệnh trên các quả thể linh chi sạch bệnh khi lây nhiễm nhân tạo. Các kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng LC1 cho thấy chủng này có khả năng sinh enzyme chitinase, khuẩn lạc màu xanh kích thước từ 0,3 - 1,5 cm, hệ sợi phân nhánh, có vách ngăn ngang, sinh sản vô tính bằng bào tử trần hình cầu, mép nhẵn, màu xanh. Nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của chủng LC1 nằm trong khoảng 25 - 30o C và pH tối ưu là 5,5 - 6,5. Qua phân tích các đặc điểm sinh học kết hợp với đặc điểm sinh học phân tử đã xác định chủng LC1 thuộc vào loài Penicillium citrinum.

Abstract

Green mold is a disease in both the mycelium stage and the cap of Ganoderma lucidum. Initially, 6 mold strains from 40 infected Lingzhi mushroom were isolated. Through artificial infection or re-infection, LC1 strain was identified as the causative pathogen of green mold disease on the Lingzhi mushroom. Study on the biological characteristics of the LC1 showed that LC1 strain was capable of releasing chitinase. Colonies were green, no concentric cuts, aerial hyphae, small size ranged from 0.3 - 1.5 cm. The hyphae of LC1 had cross-sectional partition, bearing conidia (globose in structure, smooth outer surface, green, and spread easily in the air) and asexual reproduction by conidiophore. Optimal temperature for growth of LC1 strain was 25 - 30o C and optimal pH was 5.5 - 6.5. LC1 strain was identifed to belong to Penicillium citrinum species, named Penicillium citrinum by analyzing biological and molecular biology characteristics.

Từ khoá / Keywords

Mốc xanh
mấm Linh chi
Đặc điểm sinh học
Green mold
Lingzhi mushroom
Biological characteristics