• NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG HOA CÚC TẠI BẮC TRUNG BỘ BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG HOA CÚC TẠI BẮC TRUNG BỘ BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-7
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG HOA CÚC TẠI BẮC TRUNG BỘ BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ

Tên tác giả
Phạm Văn Chương, Hồ Ngọc Giáp, Võ Văn Trung, Lê Thị Thu Hương , Hồ Thị Trang
Category
Monthly Journal
Title

Research on production of chrysanthemum variety by using tissue culture technique in North Central Region of Vietnam

Author
Pham Van Chuong, Ho Ngoc Giap, Vo Van Trung, Le Thi Thu Huong, Ho Thi Trang
Tóm tắt

Thí nghiệm chọn lọc giống hoa cúc có chất lượng cao và các biện pháp kỹ thuật được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), nghiên cứu trên 12 giống hoa cúc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ (Viện KHKTNN Bắc Trung bộ) trong năm 2014. Nhân giống hoa cúc triển vọng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào được tiến hành tại phòng thí nghiệm nuôi cấy của Viện. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 2 giống hoa cúc (Pha lê vàng và Mai vàng) cho năng suất và chất lượng vượt trội, phù hợp vùng sinh thái Bắc Trung bộ. Nồng độ HgCl2 0,1% trong thời gian 3 phút có tác dụng khử trùng tốt nhất, đảm bảo tỷ lệ sống cao của mẫu nuôi cấy mô của 2 giống Pha lê vàng và Mai vàng. Sử dụng môi trường MS + Kinetine nồng độ 0,1mg/l là môi trường tốt nhất để nhân nhanh chồi giống của Pha lê vàng và Mai vàng, và sử dụng môi trường có bổ sung 0,1-0,2mg α-NAA tăng về khả năng ra rễ và tái sinh cây hoàn chỉnh.

Abstract

Experiments of selection and technical measures for 12 Chrysanthemum varieties were arranged in randomized complete block design at ASINCV in 2014. Mass seedling production of Chrysanthemum was conducted by using tissue culture in laboratory of the Institute. The research results identified two chrysanthemum varieties (Pha Le Vang and Mai Vang) with superior yield and quality, suitable for Northern Central Vietnam. Concentration of HgCl2 0.1% for 3 minutes was recorded to be the best antiseptic effects, ensuring high survival rate of tissue culture samples of 2 varieties above. MS media supplemented with Kinetin 0.1 mg/L was the best one for multiplying the scions of 2 varieties, and the media supplemented with 0.1-0.2mg α-NAA increased the root formation and complete plant regeneration.

Từ khoá / Keywords

nuôi cấy mô
chất điều hòa sinh trưởng
hệ số nhân chồi
tissue culture
growth regulators
coefficient of bud multiplication