NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY PHÔI TRONG LAI XA HAI LOÀI LÚA KHÁC NHAU

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-45
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY PHÔI TRONG LAI XA HAI LOÀI LÚA KHÁC NHAU

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Minh, Trần Thu Thảo, Phạm Công Trứ, Hà Minh Luân, Võ Thanh Toàn
Category
Monthly Journal
Title

Study on embryo culture for interspecific hybridization of two different rice species

Author
Nguyen Huu Minh, Tran Thu Thao, Pham Cung Tru, Hà Minh Luan, Vu Thanh Toàn
Tóm tắt

Cứu phôi là phương pháp thường được sử dụng để vượt qua những rào cản về mặt di truyền khi lai xa hai loài lúa khác nhau. Hai giống OM5451và OM6162 thuộc loài Oryza sativa, hai loài lúa hoang Oryza rufipogonOryza officinalis được sử dụng để lai tạo và thực hiện cứu phôi trong lai xa. Thí nghiệm lai tạo và thí nghiệm xác định môi trường thích hợp cho nuôi cấy được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 11 môi trường, 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy môi trường cơ bản của Murashige and Skoog (1962) thêm 3% sucrose và 0,2 mg/L NAA cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất ở tất cả 4 tổ hợp lai, chiều dài thân lá, chiều dài rễ và số lượng rễ của cây con tốt nhất. Phôi hạt lai giữa loài Oryza sativaOryza officinalis có xu hướng suy thoái từ ngày thứ 10 sau khi thụ phấn và hạt lai đến chín sẽ không được tạo thành.

Abstract

Embryo rescue is a commonly used method to overcome the genetic barriers of interspecific hybridization in rice species. Two varieties OM5451 and OM6162 belonging to Oryza sativa, two wild rice species Oryza rufipogon and Oryza officinalis were used to crossbreed and perform embryo rescue in outcrossing. The hybridization experiment and the experiment to determine the suitable medium for the culture were performed in a completely randomized design (RCD) with 11 media, 3 replications. The experimental results showed that the base medium of Murashige and Skoog (1962) adding 3% sucrose and 2 mg/L NAA gave the highest germination rate in all 4 hybrid combinations; leaf, stem and root length, root number of seedlings were the best. The embryos of hybrid seeds between Oryza sativa and Oryza officinalis species tend to degrade from 10th day after pollination and hybrid seeds to maturity will not be formed.

Từ khoá / Keywords

cứu phôi
lai xa
lúa hoang
nuôi cấy invitro
embryo rescue
interspecific hybridization
wild rice
in vitro culture