• NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TẦM BÓP NAM MỸ (Physalis peruviana L.) VÀ CÂY PEPINO (Solanum Muricatum ait.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TẦM BÓP NAM MỸ (Physalis peruviana L.) VÀ CÂY PEPINO (Solanum Muricatum ait.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
84-90
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TẦM BÓP NAM MỸ (Physalis peruviana L.) VÀ CÂY PEPINO (Solanum Muricatum ait.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH

Tên tác giả
Phan Ngọc Nhí, Nguyễn Trường Duy, Hà Trọng Nghĩa, Đoàn Trọng Nhân
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords