NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY IN VITRO GIỐNG GỪNG G10 TRONG VƯỜM ƯƠM

Xem các bài khác
Số trang của bài
23-27
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY IN VITRO GIỐNG GỪNG G10 TRONG VƯỜM ƯƠM

Tên tác giả
Trịnh Thùy Dương, Lê Khả Tường, Phạm Thị Kim Hạnh
Category
Monthly Journal
Title

Study on caring techniques for in vitro ginger G10 variety in nursery

Author
Trinh Thuy Duong, Le Kha Tuong, Pham Thi Kim Hanh
Tóm tắt

Để nhân nhanh giống gừng G10 đảm bảo sạch bệnh, đồng nhất thì phương pháp nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào là giải pháp thích hợp. Cây con in vitro đưa ra vườn ươm đạt tỷ lệ sống cao nhất 91% khi được huấn luyện bằng cách đặt bình cây trong điều kiện nhiệt độ phòng 3 ngày, sau đó đưa bình cây ra đặt ở vườn ươm 4 ngày. Ra cây vào vụ Xuân trên giá thể xơ dừa nghiền hoặc đất phù sa : xơ dừa (tỷ lệ 1 : 1) kết hợp phun định kỳ 10 ngày/lần phân bón Grown More có tỉ lệ N : P : K là 30 : 20 : 10 trong tháng đầu tiên và tỉ lệ 30 : 10 : 10 trong tháng tiếp theo.
 

Abstract

Tissue culture is an appropriate technique to quickly multiply free disease ginger variety G10. The survive ratio of plantlets reached highest 91% when the in vitro plantlets were acclimatized by placing culture flasks at room temperature for 3 days and on nursery for 4 days. The plantlets were transplanted on the crushing coir substrate or on alluvial soil: coconut fiber (1:1) combined with periodically spraying (every 7 to 10 days) fertilizer solution of Grown More with N : P : K ratio of 30 :20 : 10 in the first month and Grown More with N : P : K ratio of 30 : 10 : 10 in the next month.
 

Từ khoá / Keywords

Giống gừng G10
in vitro gừng
nuôi cấy mô
chăm sóc
vườn ươm
Ginger G10
in vitro ginger
tissue culture
nursery