• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM THỨC ĂN TRONG NUÔI KẾT HỢP TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VỚI RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM THỨC ĂN TRONG NUÔI KẾT HỢP TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VỚI RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Xem các bài khác
Số trang của bài
89-99
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM THỨC ĂN TRONG NUÔI KẾT HỢP TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VỚI RONG CÂU CHỈ (GRACILARIA TENUISTIPITATA) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Tên tác giả
Tiền Hải Lý, Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords